June 16, 2021
aktuelno

Svetski dan životne sredine u Kikindi prvi put obeležen pored vode – Kikinda Online News

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU Kikinda u saradnji sa odredom izviđača ,,Proka S Plavi” na potezu Vodice, kod crkve, održao je edukativno predavanje posvećeno važnosti očuvanja životne sredine i njenog daljeg održivog razvoja. Važan ekološki datum i samo predavanje prvi put održano je u prijatnom ambijentu pored vode, a Prokini izviđači ploveći čamcem kroz kikindski Kanal, upoznali su se sa vodama koje Kikinda ima, bavili se istorijatom reke Galadska, Zlatice, kikindskog Kanala i prisetili se davne 1781. godine kada je stigla naredba u Velikokikindski dištrikt i u Bečkerek da se zemlja spasi od vode, kao i kako su nastajali prvi nasipi:

-” Epidemija koronavirusa sprečila nas je da ostvarimo deo planova koji su trebali da se realizuju, upravo na edukaciji, saradnji sa decom i školama, jer edukacija o čuvanju naše životne sredine je ipak nešto što je najbitnije. Deca trebaju da budu uključena u obeležavanje ekoloških datuma i da se zajedno na licu mesta upoznaju sa prirodom kako bi znali da je posle i sačuvaju“- izjavila je ovim povodom Miroslava Krnić, Sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU Kikinda.

– ” Jedna od najlepših stvari je to što svi zajedno možemo da uživamo u ovoj lepoti, upoznamo životnu sredinu i samim tim da naučimo kako treba da je sačuvamo i da utičemo na druge da slede naš primer”- rekla je naša mlada sugrađanka, Ivana Vlačić, članica udruženja izviđača ,,Proka S Plavi”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *