September 20, 2021
aktuelno

Novo lice Suvače – Kikinda Online News

U prostoru jedinog mlina u Srbiji, kikindskoj Suvači održan je promotivni događaj povodom završetka radova na rehabilitaciji mlina Suvača u Kikindi u okviru projekta “Mlinovi koji melju, putevi koji spajaju – putevi mlinova” koji je finansirala Evropska unija kroz IPA program prekogranične saradnje Srbija-Mađarska. Događaju povodom završetka radova na rehabilitaciji mlina Suvača prisustvovao je gradonačelnik Kikinde Pavle Markov:

-,, Sama Suvača je od izuzetnog kulturnog značaja, pre svega kao jedinstveno kulturno dobro i kao takvo jeste i ostalo nama u amanet da sačuvamo i unapredimo u odnosu na način koji je zatečeno. Iz tog razloga smo i realizovali IPA projekat sa Mađarskom i naša želja i naš cilj je da nastavimo sa realizacijom kulturnih projekata koje smo izvodili u prethodnim godinama. Svaki grad mora da poseduje i prikaže visok nivo kulturne infrastrukture, pa smo iz tog razloga izvršili i rekonstrukciju Narodne biblioteke, Narodnog pozorišta, Muzej Terra a danas smo sa ponosom na mestu gde je smeštena naša istorija. Važno je da svi oni koji dolaze u naš grad mogu da vide jedan lep i očuvan objekat i da to iskoristimo u svrhu naše promocije i turističke promocije našeg grada” – rekao je Markov usput dodavši da i u narednom periodu očekuje saradnju sa Mađarskom na ovakvim i sličnim projektima.

Projektom u kojem je učestvovalo pet partnera formirana je ruta mlinova sa obe strane strane granice, odnosno u Kiškunfeleđhazi, Hodmezovašarheju i Opustaseru u Mađarskoj, Oromu i Kikindi u Srbiji. Ukupna vrednost projekta je 514.852 evra od čega je najveći iznos utrošen na restauracije, konzervacije, sanacije mlinova i vetrenjača i izgradnju novih objekata u prostorima mlinova i vetrenjača u cilju obezbeđivanja ili povećanja kapaciteta za posetioce. Sredstva za realizaciju projekta u Kikindi odoborena od strane EU iznosila su 101.330 evra od čega je finansiranje EU iznosilo 85% od ukupno odobrenih sredstava, a preostali iznos obezbedili su Grad Kikinda i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Realizacijom projekta stvorena je osnova za njihovo dalje korišćenje i dalji razvoj različitih kulturno-turističkih sadržaja:

-,, Sada imamo osnovu za razvoj sadržaja i programa u samoj Suvači. Do sada smo imali samo objekat i spomenik kulture od izuzetnog značaja. Međutim, spomenik nije nešto živi a tek od danas pa na dalje, ona više ne predstavlja samo spomenik, i izgradnjom je dobila potrebne kapacitete koje možemo da pružimo svim posetiocima gde ćemo moći da održavamo radionice. Na okrugom stolu koji smo realizovali tokom januara bila su prisutna sva udruženja žena iz cele opštine i svi su jako zainteresovani da nekim svojim programima doprinesu dalji razvoj sadržaja” – izjavila je direktorica Narodnog muzeja Lidija Milašinović.

-,, Putevi mlinova su krenuli 2017. godine zajedno sa Kikindom, budući da je Kikinda zbratimljen sa gradom Kiškunfeleđhazi gde se nalaze mlin i vetrenjača. Nije slučajnost da je izbor pao na Kikindu, jer nas mlinovi spajaju. Ciljevi projekta nisu bili samo poslovi na restouraciji, već i na promociji turizma” – rekla je Marta Mesaroš, direktorica Muzeja Kiškun.

U dnu dvorišta Suvače, po projektu Alekse Ciganovića arhitekte Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Beograda izgrađen je pomoćni objekat i uvedeni su struja, voda i kanalizacija čime je suvača osposobljena za rad sa publikom i izvođenje različitih programa i radionica. Radove na izgradnji novog objekta izvela je firma YUMOL iz Subotice. Za potrebe opremanja novog objekta nabavljena je kompjuterska oprema i neophodan mobilijar za realizaciju programskih sadržaja, a u prostoru mlina realizovana je izložba.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *