September 20, 2021
aktuelno

Obaveštenje o proveri sistema za javno uzbunjivanje (sirena) – Kikinda Online News

Gradski štab za vanredne situacije obaveštava javnost da će se u cilju održavanja stalne funkcionalne ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje, od strane operativnog centra 112 u Kikindi vršiti redovna kvartalna provera sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Severnobanatskog upravnog okruga (marta, juna, septembra i decembra meseca), svake prve srede u mesecu u 12:00 časova emitovanjem znaka „ prestanak opasnosti“- jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi.

4. marta 2020. godine u 12:00 časova vršiće se prva redovna provera ispravnosti sirena za uzbunjivanje.

One thought on “Obaveštenje o proveri sistema za javno uzbunjivanje (sirena) – Kikinda Online News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *