September 22, 2021
aktuelno

Nova knjiga pesama Radovana Vlahovića ,,Bdenje nad smislom” – Kikinda Online News

Nova knjiga pesama Radovana Vlahovića pod nazivom „Bdenje nad smislom” nedavno je objavljena u izdanju Banatskog kulturnog centra iz Novog Miloševa. Ovu, 43. knjigu Radovan Vlahovića, proznog pisca, pesnika i izdavača, recenzirali su Jovan Zivlak i Vlasta Mladenović, dok je urednik knjige Simon Grabovac.

Jovan Zivlak je o knjizi u svojoj recenziji zapisao: “Vlahovićeva pesnička umetnost realizuje se kao vera u smisao, u životnu i spasonosnu dijalogičnost, u molitveni razgovor sa Bogom, gde pred sobom iskušava čvrstinu svoje vere u dobro, u Božije poslanje, u razumevanje čoveka i njegovih nagrada i grehova. I sve se to iscenira sa stanovišta proživljenosti i razaznavanja života kao ogledala prolazne i neprolazne čovekove sudbine, kao neponovljiva istorija života u geografiji i govoru jednog jezika u kojem Vlahović iz pesme u pesmu traga za tajnom Boga, tajnom smisla.”

Prema rečima iz recenzije Vlaste Mladenovića ,, Radovan Vlahović kenoovski varira temu Prometejeve pesničke ljubavi, vatre koju pesnik daje ljudima kako bi ih grejala u vremenima zebnje ili očaravala sjajem. U ovom vremenu, kada malo ima ljubavi i istinske poezije, takva žrtva deluje mazohistički. Pa ipak, sada i uvek, samo istinske vrednosti traju jer nema velike poezije bez žrtve, požrtvovanja.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *