September 20, 2021
aktuelno

Planiranje upisa u srednje škole po dualnom modelu obrazovanja – Kikinda Online News

Planiranje upisa u srednje škole po dualnom modelu obrazovanja bila je tema sastanka u gradskoj kući koji je organizovala Regionalna privredna komora Severnobanatskog upravnog okruga i Grad Kikinda. Tokom sastanka sagledavane su potrebe privrede za obrazovnim profilima iz različitih obrazovnih profila za školsku 2020/2021. godinu za teritoriju Grada Kikinde, predstavljene su zakonske regulative u oblasti dualnog obrazovanja kao i procedure uključivanja poslodavaca u model dualnog obrazovanja u skladu sa Zakonom:

-,, Ove sastanke organizujemo pre svega za predstavnike privrede ali i za širu javnost sa ciljem da predstavnicima privrede predstavi ovaj formalni model obrazovanja i koraci koji im predstoje da se uključe u ovakav vid obrazovanja. Sastanak je namenjen i onima koji su već uključeni u ovakav vid obrazovanja jer se od njih očekuje da potpisuju izjave o namerama u kojima iskazuju svoje potrebe o kadrovima i obrazovnim profilima koji su u mogućnosti da obrazuju i da ispune uslove koji su predviđene Zakonom o dualnom obrazovanju” rekla je Ivana Kovačević, viši savetnik za razvoj obrazovanja Privredne komore Srbije.

Ove godine u ponudi su 44 obrazovna profila iz različitih sektora sa mogućnošću realizacije po dualnom modelu. Najviše profila zastupljeno je iz mašinske i elektro industrije ali i prerađivačke, ugostiteljske, avio industrije, saobraćaja i drugo. Dualni model obrazovanja podržava preko 800 kompanija, gde je veliki broj već akreditovan, premda proces akreditacije još uvek traje, te samim tim ni privrednici nisu uslovljeni rokovima i mogu se prijavljivati za akreditaciju i obrazovni profil kada god to žele. Upis se vrši zajedno u saradnji sa Ministarstvom prosvete sve do 10. februara kada se prikupljaju izjave o namerama gde poslodovaci iskazuju svoju potrebu za kadrovima, koliko učenika su spremni da prime, a svaka kompanija koja učestvuje u dualnom obrazovanju mora imati licenciranog instruktora.

U procesu dualnog obrazovanja na teritoriji okruga trenutno su uključene kompanije ,,Mekafor”, ,,Šole”, ,,Tepelabin progres” iz Novog Kneževca i kompanija ,,Grindeks”.

-,, Najčešće traženi profili na teritoriji našeg grada su bravar i zavarivač i operater mašinske obrade, a veliko interesovanje vlada i za kuvare i za konobare, iako to još uvek nismo uspeli da realizujemo kao dualni profil. Budući da su 24. januara 2020. godine donete nove izmene u dualnom obrazovanju, sada se sa novim izmenama Zakona propisuje da neće biti izvođenja stručne prakse u preduzećima mimo dualnog obrazovanja, te iskazujem nadu da će to mnoge naše privrednike podstaći da prime učenike i prilagode ih potrebama njihovog preduzeća, uz učešće izrade nastavnih planova i programa za potrebe preduzeća prema kojima bi učenici mogli da steknu određena znanja” – izjavila je Lidija Šebek Petrović ispred RPK Severnobanatskog upravnog okruga.

-,, Naša firma već drugu godinu za redom ima dobru sradnju sa Nacionalnom službom i ušli smo u saradnji sa Privrednom komorom Srbije u program dualnog obrazovanja prvenstveno zbog nedostatka radne snage. Profili koji su nama potrebni jesu bravari i zavarivači, ove godine sedam učenika dolazi kod nas na stručnu praksu, troje učenika drugog razreda i četiri učenika trećih razreda” – rekao je Nikola Šokolovački, direktor kompanije ,,Šole”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *