July 26, 2021
aktuelno

OŠ. ,,Feješ Klara”: Novim metodama do bolje nastave – Kikinda Online News

U okviru završnog Erazmus + projekta odobrenog od strane Tempus fondacije dve grupe nastavnika OŠ. ,,Feješ Klara” iz Kikinde pohađalo je kurseve u Italiji pod nazivom ,,IKT u nastavi” i „Montesori metod u nastavi jezika u radu sa decom uzrasta do 14 godina“ . Nakon završetka projekta, to je ujedno bila i idealna prilika da se sumiraju utisci:

-,, Naša škola prepoznala je potrebu da se na jedan novi i drugačiji način usavršava. Koleginice su uzele učešće u okviru Erazmus+ projekta, a mi smo i više nego zadovoljni sa onim što su one tamo naučile i novu 2020. godinu počeli smo sa novim elanom, kroz nova nastavna sredstva i metode. Nastava je mnogo bogatija i interesantnija na zadovoljstvo svih učenika škole” – rekla je direktorica OŠ. ,,Feješ Klara” Hermina Čemere.

Projekat pod nazivom ,, Obrazovanje kao spoj kreativnosti, motivacije i saradnje” realizovan je u ovoj obrazovnoj instituciji u trajanju od decembra 2018. do decembra 2019. godine a u projektu je učestvovalo osam nastavnika predmetne i razredne nastave koji su pohađali dva kursa u okviru Erazmus+ programa:

-,, Jedna grupa prisustvovala je kursu iz informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi, dok je druga grupa nastavnika boravila na obuci u primeni Montesori metoda u nastavi jezika. Jedan od ciljeva ovakvog projekta bilo je upoznavanje novih alata i metoda koje će uticati na kvalitet nastave, povećanju postignuća učenika i bolja motivacija učenika i profesora u nastavnom procesu. Savladali smo veliki broj metoda i alata koji se koriste u saradničkom učenju . Određen broj alata može da se koristi za izradu interaktivnih nastavnih materijala koji u današnje vreme deci u velikoj meri olakšavaju učenje i povećaju motivacije kroz interaktivne mape uma, podeljenje lekcije na određenim portalima i društvenim mrežama” – izjavila je Vesna Kralj Damjanov, nastavnik matematike, informatike i računarstva u OŠ. ,,Feješ Klara” i projekt koordinator.

Grupa nastavnika prisustvovala je prošlog leta na Montesori seminaru u Italiji:

-,, Montesori pedagogija je zaista predivna, ali kroz razmenu ideja i iskustava sa drugim nastavnicima došli smo do zaključka da ta pedagogija ne može biti u potpunosti primenjana na naše obrazovne sisteme. Montesori metode stvaraju jedno samopozdano dete i budućeg čoveka obogaćenog znanja, međutim ono što se razlikuje u Montesori školama u odnosu na naše jeste to što kod njih ne postoji čas, nema zvona, deca sama biraju šta će da uči i koliko dugo. Takvi principi su zaista vredni i čine jedno srećne dete puno znanja motivacije i mnogih drugih potrebnih osobina i sposbnosti. Nastojali smo da to znanje koje smo stekli u Italiji upletemo i unesemo u naš rad sa decom, pa smo tako napravili Montesori kutak i učionicu i zanimljiv materijal, jer su Montesori škole zapravo ključne za našu decu gde se budi nihova radoznalost i putem kojeg oni zapravo uče sami, a učitelji u školama posmatarju i upućuju decu da nastave dalje. Mi smo već održali takve časove, nažalost, kod nas postoji zvono, a mi smo to uspeli nekako d aimplementiramo u našu nastavu gde smo videli da su deca veoma zainteresovana za takvu metodiku, da ih to zaista usrećuje, da žele još da uče i dalje da istražuju” – rekla je Inga Atanacković, učiteljica u OŠ. ,,Feješ Klara”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *