September 22, 2021
aktuelno

Promocija kreditnih linija Razvojnog fonda Vojvodine u četvrtak u Centru za stručno usavršavanje – Kikinda Online News

U četvrtak 23.01.2020. godine u 10,00 časova, u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u Kikindi, održaće se promocija kreditnih linija Razvojnog fonda Vojvodine. Gradska uprava poziva sve zainteresovane sugrađane da dođu i informišu se o mogućnostima kreditne podrške Razvojnog fonda Vojvodine.

Prezentovaće se kreditne linije za pravna lica i preduzetnike i za poljoprivredna gazdinstva. Za pravna lica i preduzetnike prezentovaće se šest kreditnih linija:

 • Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja
 • Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva
 • Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva
 • Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam
 • Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa
 • Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Što se tiče poljoprivrednih gazdinstava prezentovaće se sedam mera:

 • Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu
 • Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
 • Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije
 • Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi
 • Konkurs za dugoročne kredite za razvoj seoskog turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam
 • Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa
 • Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *