September 23, 2021
aktuelno

JP ,,Toplana” Kikinda: Dostavljanje računa putem drugih dostavljača – Kikinda Online News

JP ,,Toplana” Kikinda obaveštava korisnike da će zbog obustave rada u PTT Srbija, račune za daljinsko grejanje za novembar mesec 2019. godine dostaviti potrošačima putem drugih dostavljača, a ukoliko se prekine obustava rada u PTT Srbija, postoji mogućnost da potrošači dobiju dva ista računa za novembar 2019. godine. ,,Toplana” Kikinda obaveštava potrošače da upllatu izvrše samo po jednom računu, a potrošači koji ne dobiju račun mogu da izmire svoje obaveze i na blagajni JP ,,Topllana” Kikinda i bez prikaza računa, uz izvinjenje potrošačima na kašnjenju dostave računa, koje je nastalo iz objektivnih razloga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *