September 18, 2021
aktuelno

Radionica na temu ,,Upravljanje otpadnim uljima u Republici Srbiji” u RPK – Kikinda Online News

U prostorijama Regionalne privredne komore Severobanatskog upravnog okruga održano je predavanje na aktuelnu temu ,,Upravljanje otpadnim uljima u Republici Srbiji”, budući da početkom godine čitav set podzakonskih aklata koji regulišu otpad i samu zaštitu životne sredine počinje da se promoviše i kontroliše i od strane inspekcije. Ovim povodom, Kikinda je i prvi grad na čijem su skupu prisustvovala i inspekcija na državnom nivou.

-,, Ova godina predstavlja završetak ciklusa 2010-2020 i to je praktično kraj linearnog modela ekonomije koja zagovara tvrdnju ,, Poizvodi, upotrebi, baci” i trebali bi da uđemo u ciklus ,,Proizvedi, upotrebi, proizvedi” kao model cirkularne ekonomije. U periodu od 2010. godine imamo bruto rast od 3 do 4% i sada se nalazimo u poziciji da moramo postaviti novi alboritam razvoja do 2030. godine u skladu sa onim što jesu investicije u industriji u protekloj deceniji. To je idealna prilika i da vidimo da se i DNK industrija u Kikindi potpuno izmenio, a to se pre svega odnosi na industriju automobila i naš je cilj da pronađemo validne odgovore na probleme industrije po pitanju generisanja industrijskog otpada. Čitav ovaj karavan završavamo upravo u Kikindi. Otpadna ulja u Srbiji postala su bezbedonosan problem, ekološka šteta je nemerljiva, a zdravlje ljudi ozbiljno narušeno” – rekao je Siniša Mitrović, rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije.

-,, Osnovna poruka ovog predavanja jeste edukacija o sistemu upravljanja otpadnim uljima i kako se prema njima treba odnositi imajući u vidu da ona predstavljaju izuzetno opasnu vrstu otpada, često izuzetno kancerogen koji zagađuje i vodu i vazduh i zemlju. Naša kompanija ,,Avista oil” bavi se reciklažom otpadnih ulja u Nemačkoj, a ,,Avista oil” d.0.0. u Srbiji sedma je sakupljačka kompanija koja pored sakupljanja, skladištenja, a potom i izvoza otpadnih ulja radi reciklažu. Želja nam je i ideja u narednom periodu da sakupimo što više otpadnog ulja u Srbiji i izvezemo na reciklažu u Nemačku, a samim tim i očistimo Srbiju od opasnog otpada. Potrebne su promene regulative, podzakonske regulative na čemu aktivno radimo kako sa Privrednom komorom Srbije, tako i sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine i očekujemo vrlo dobre rezultate već u narednoj godini” – izjavio je Nebojša Malešević direktor kompanije ,,Avista oil” d.o.o. Srbija koja deluje pri sistemu upravljanja otpadnim uljima u Srbiji sa osvrtom na upravljanje otpadnim uljima u zemljama EU.

-,, Trenutna situacija po pitanju ambalažnog otpada, ne samo od sredstava za zaštitu bilja već i otpadi iz gumarske, metaloprerađivačke industrije je veoma loša zato što ne postoje odgovarajući kapaciteti za preradu te vrste otpada, ali se intezivno radi u dogovoru sa Privrednom komorom Srbije i resursnim ministarstvom na proširenju kapaciteta koji će nama dati snagu ne samo po pitanju upravljanja tom vrstom otpada, nego i po pitanju drugih vrsta otpada. U Kikindi radimo od 2012. godine, a osim ,,Agro semena” koji je veći generator otpada, tu je i niz poljoprivrednih gazdinstava, tako da možemo da kažemo da to ovde dobro funkcioniše” – rekao je Aleksandar Šošević, direktor kompanije ,,Envi pak” do.o. koja se bavi upravljanjem ambalaža od opasnog otpada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *