September 18, 2021
aktuelno

Adaptacija stare zgrade Doma učenika u Prihvatni centar – Kikinda Online News

Kikindski Gerontološki centar je u saradnji sa Pokrajinskom Vladom uspeo da izdejstvuje sredstva u iznosu od 5,9 miliona dinara koja će biti uložena u sanaciju nekadašnjeg Doma učenika u ulici Đure Jakšića u Prihvatni centar za ljude koji nemaju rešeno stambeno pitanje i žrtve porodičnih nasilja.

-,, O ovoj problematici pričali smo u prethodnim godinama, Kikinda nema Prihvatilište koje bi odgovaralo po svojim standardima i da bi uspunilo sve zahteve i potrebe koje postoje, a takođe i ceo okrug. Ono što je prethodilo ovoj odluci, jeste odluka Vlade od 31. jula kada je ova zgrada dodeljena nama na upravljanje i korišćenje, tako da Gerontološki centar ima pravo korišćenja upravljanja ovom zgradom. Sledeći korak nam je da se zgrada sanira i adaptira i prilagodi namenskim potrebama koje mi želimo. Dobijena sredstva i sopstvena, biće uložena u opremu, biće uređena prva lamela koja je sasvim dovoljna za početak i normalno funkcionisanje Prihvatilišta. Imaćemo 25 kreveta, od toga dve sobe za invalide, 7 soba za ljude koji nemaju rešeno stambeno pitanje i za žrtve porodičnog nasilja, moći će da se smeste ovde i da pronađu svoj mir. Radi se unutrašnjost soba, podova, spoljašnih fasada, a za malo novčanih sredstava ova zgrada će zasijati i imaće punu namenu. S obzirom da je kraj godine, moraćemo da sačekamo prenost sredstava za 2020. godinu kada ćemo u januaru kroz finansijski plan, a potom i kroz javnu nabavku završiti pravnu proceduru, planirani radovi predviđeni su za februar, a u martu se očekuje završetak istih i otvaranje centra” – izjavio je direktor Gerontološkog centra ,,Kikinda” Svetislav Vukmirica usput podsetivši da od 2011. godine niko ne obitava niti boravi u ovoj zgradi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *