September 23, 2021

” Put ka drugima, potraga je ka samom sebi” kaže pisac Igor Marojević, autor romana “Tuđine” – Kikinda Online News

U Narodnoj biblioteci “Jovan Popović” predstavljena je knjiga autora Igora Marojevića pod nazivom “Tuđine” koja govori o potrazi za pravom ljubavlju u Beogradu u ratnom vremenu 1999. godine :,, U Kikindi sam nastupao sigurno već nekih 5-6 puta, mada to je verovatno umerena procena, dobro poznajem ovaj grad i volim da uvek dođem ovde, u jako lepo uređenom i lepšem prostoru. Nisam tip pisca koji daje recepte i poruke, već dajem čitaocima mogućnost da sami to odrede. Romanom “Tuđine” želeo sam da u svojoj krajnjoj nameri pojam tuđinstva malo detabulizujem, zato što se ljudi plaše da sebi kažu pravu istinu, a to je da su pre svega individue. Svaki čovek od ukusa je individua i ako smo sa te strane individualci, onda je sasvim normalno i prihvatljivo i da smo i tuđini i da vrlo teško pronalazimo koncept kome bismo se priklonili. U tom smislu ohrabruje na adaptiranje činjenica da tuđina nije nešto što je uvek nužno negativno, već naprotiv – napominje i ukazuje na činjenicu da je potraga za drugim put ka samom sebi” – izjavio je Marojević.Foto: Kikinda Online News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *