September 23, 2021

Otvorena izložba ,, Terra Youth ” u galeriji Terra

IMG_20181012_115746

U galeriji Terra 12. oktobra svečano je otvorena izložba ,, Terra Youth ” koja je deo projekta ,, InclusiveArt ” koji je realizovan u sklopu INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija . Obuhvata je niz aktivnosti, radionica , edukacija, performanasa i kulturnih intervencija , a za osnovni cilj ima ostvarivanje olakšanog pristupa kulturno – umetničkim sadržajima deci iz marginalizovanih društvenih grupa .

IMG_20181012_122625

Terra Youth radionica održana je u periodu od 7. do 14. maja 2018. u Ateljeu Terra u Kikindi na kojoj je učestvovalo dvadesetoro učenika osnovnih škola – ,, 6. Oktobar ” i ,, Feješ Klara ” iz Kikinde . Rad sa decom sprovodili su mladi umetnici i studenti umetnosti likovnog departmana Akademije umetnosti u Novom Sadu i studenti Akademije umetnosti Zapadnog univerziteta iz Temišvara .

IMG_20181012_122943

Svaki polaznik je tokom trajanja radionice napravio minimum jednu skulpturu manjeg formata . Istovremeno , svi polaznici su zajedno sa studentima realizovali jednu zajedničku skulpturu velikog formata u glini . Nakon završetka izložbe , skulptura velikog formata biće donirana romskoj zajednici u Rumuniji uključenoj u projekat InclusiveArt.

IMG_20181012_123149IMG_20181012_123100

Foto: Kikinda Online News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *