September 20, 2021
aktuelno

Unapređenje civilne zaštite glavna tema sedme sednice Saveta upravnog okruga – Kikinda Online News

Na sedmoj sednici Saveta upravnog okruga koja je održana danas u prostorijama Severnobanatskog upravnog okruga jedina tačka dnevnog reda bilo je razmatranje obaveza koje jedinice lokalne samouprave imaju u planiranju pripreme za odbranu. Sednici je osim predstavnika jedinica lokalnih samouprava prisustvovao i predstavnik
Regionalnog centra Ministarstva odbrane Novog Sada pukovnik Miodrag Nadlački koji je sve prisutne predstavnike lokalnih samouprava sa teritorije okruga upoznao sa dužnostima i obavezama koje imaju u narednom periodu saopštio je načelnik Severnobanatskog upravnog okruga Milivoj Linjački:

-” Glavna tema koja se pokrenula i o kojoj se razgovaralo jeste primena zakona o odbrani gde je u nadležnosti svih lokalnih samouprava da u nekom narednom periodu oforme jedinice civilne zaštite za teritoriju svake lokalne samouprave, da nakon toga izvrše obuku a potom i da izdvoje sredstva iz budžeta za pribavljanje opreme, vozila i sve ono što je potrebno za nesmetani rad, jer smo svedoci da je početkom 2000.-tih godina iz nekog razloga bio uništavan celokupan vojni sistem odbrane, vozila, nisu obnavljani zaposleni u sistemu odbrane. Uz nabavku opreme, potrebno je podići celokupan sistem i pratiti trend napretka, budući da su jedinice lokalnih samouprava jedan od subjekata odbrane i izraditi važan i veliki strateški dokument o planu odbrane, bitan u celokupnom sistemu. Praksa Ministarstva odbrane u narednom periodu biće usmerena ka edukaciji učenika završnih razreda srednjih škola u vidu obuke u sklopu svoje razredne nastave. Ukoliko država do kraja godine donese odluku o redovnom služenju vojnog roka, procena je da će krenuti junska klasa i da će negde oko 10.000 vojnika u toku godinu dana proći kroz takvu vrstu obuke,a za one koji imaju prigovor o savesti, ili koji žele da služe civilni vojni rok više neće važiti pravilo da mogu da služe u insttiucijama, već u javnim – komunalnim preduzećima i da na taj način budu korisni društvu i sredini u kojoj žive” – poručio je Linjački.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *