September 20, 2021
aktuelno

Otvoreni javni pozivi za javne radove i stručnu praksu – Kikinda Online News

I ove godine Grad Kikinda u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje nastavlja sa aktivnom politikom zapošljavanja, te su tako lokalnim budžetom za 2021. godinu izdvojena sredstva ukupne vrednosti preko 5,7 miliona dinara za programe javnih radova i stručne prakse za lica sa invaliditetom, Rome i teže zapošljive grupe. Od ukupnog iznosa, 3 miliona dinara su opredeljena iz budžeta grada Kikinde a ostatak iz resornog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Konkurs za javne radove otvoren je do 30. jula, gde bi radno angažovana lica u trajanju od četiri meseca na različitim poslovima na mesečnom nivou dobijala naknadu u visini od 22.000, a za program stručne prakse 25.000 dinara:

-” Ukupna suma od 5, 7 miliona dinara deliće se tako što će preko 3,5 miliona dinara biti izdvojeno za finansiranje javnih radova, a preko 2, 2 miliona dinara za program stručne prakse. Cilj svih ovih mera je da se poveća zaposlenost kao i da se određenim kategorijama lica koja teže dolaze do posla omogući da i oni budu radno angažovani i da samim tim ostvare određene prihode. Sve mere i programe koje ćemo finansirati ove godine definisani su sa lokalnim akcionim planom koji je donet u aprilu mesecu i usaglasili ga sa Nacionalnim akcionim planom za period 2021/2023. godina kao i sa Strategijom zapošljavanja u Republici Srbiji. Ova dva krovna planska dokumenta veoma su važna jer oni ustvari definišu opseg mera i programa za koje se lokalne samouprave mogu opredeliti kada je reč o zapošljavanju a i pozivaju na lokalne samouprave da mogu da konkurišu za sredstva kojim će se programi finansirati.

Prema evidenciji NSZ u junu mesecu u okviru ove službe, na listi nezaposlenih je bilo 7.820 lica od kojih 3.330 su sa teritorije grada Kikinde. Kada je reč o programu javnih radova 23 lica, pre svega osobe sa invaliditetom moći će da budu radno angažovana, a sedmoro mladih lica moći će da odradi stručnu praksu u struci u okviru preduzeća privatnih i javnih sektora:

-” Javni poziv za javne radove odnosi se isključivo na invalidna lica gde poslodavci moraju konkurisati za najmanje troje koji zaključuju ugovor o privremeno – povremenim poslovima čija je visina naknade 22.000 dinara. Poslodavac koji angažuje lica ostvaruje pravo da dobije po 2.000 dinara u slučaju troškova prilikom sprovođenja javnog rada, dok u slučaju složenijih javnih radova ili obuke, podnosilac zahteva ostvaruje pravo na dobijanje 1.000 dinara po licu. Lica angažovana na stručnoj praksi, ne moraju biti invalidna lica, ali moraju biti na našoj evidenciji. Visokoškolci dobijaju iznos od 25.000 dinara, a uslov je da nemaju radnog iskustvca i da se ospobljavaju za stečena zanimanja. Zajedno smo sa Gradom uradili akcioni plan po ugledu na republički i sagledali mere za koje su najviše bili zainteresovani pravni subjekti i za koje nismo imali dovoljno sredstava da zadovoljimo sve potrebe poslodavaca koji su konkurisali – to su bili javni radovi i stručna praksa. Potrošen je budžet sa republičkoh nivoa, mera javnih radova je započeta kao i stručna praksa, a ostalo je osam pravnih subjekata koji nisu mogli da budu pozitivno rešeni kod javnih radova i da se lica angažuju kod njih, dok je kvota od 20 lica brzo potrošena za stručnu praksu, te smo u dogovru sa Savetom za zapošljavanjem najbolje bilorealizovati udruživanjem sredstava i raspisali smo pozive” – dodaje direktorica NSZ Filijale Kikinda Jelena Mitrović.

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs. i sajtu Grada Kikinde www.kikinda.org.rs

Foto: Čedomir Vujanić i Zoran Kostadinović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *