September 20, 2021
aktuelno

Raspisan Javni poziv za naknadu troškova za vantelesnu oplodnju – Kikinda Online News

Na zvaničnom sajtu grada Kikinde kikinda.org.rs objavljen je je Javni poziv za dodelu naknade troškova za vantelesnu oplodnju iz budžeta grada za 2021. godinu. Svrha javnog poziva je da se sredstva iz budžeta grada Kikinde za 2021. godinu usmere ka snažnijoj podršci punoletnim i poslovno sposobnim ženama i muškarcima, odnosno parovima u rađanju potomstva koji su prošli Komisiju, ostvarivanjem prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju, a u svrhu podsticaja rađanja i povećanja nataliteta. Poslednjim rebalanskom gradskog budžeta utvrđen je novčani iznos od 3 miliona dinara za finansiranje naknade troškova vantelesne oplodnje, što znači da bi oko tridesetak parova koji su do sada izrazili želju za ovakav vid podrške dobilo sredstva za nabavku suplemenata, vitamina i lekova u visini do 60.000 dinara. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a prednost imaju parovi koji nemaju dece:

-” To je nešto što su parovi dugo čekali u domenu socijalne i dečije zaštite, te je zbog toga bilo i potrebno duže vremena kako bi krenuli u pravne akte vezane za samu proceduru. Oko tridesetak parova do sada je iskazalo interesovanje za ovakvu vrstu podrške. Cilj nam je da program bude dodatno proširen i u narednim godinama. Suština naše politike je obraćanje pažnje na svog pojedinca pogotovo kada je reč o merama populacione politike” – rekao je predsednik Skupštine grada Kikinde Mladen Bogdan.

Bogdan Tasovac, sekretar Sekretarijata za socijalnu zaštitu predočio je koji su uslovi potrebni za ostvarivanje prava na ovakvu vrstu naknade:

-” Uslovi koji parovi moraju da ispunjavaju su da su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji grada Kikinde najmanje 6 meseci od dana podnošenja zahteva, da su korisnici Republičkog fonda za zdravstvo uz uverenje da je i pored odgovarajućeg lečenja konstatovana neplodnost. Uz popunjen zahtev koji se može preuzeti na zvaničnom sajtu grada ili Uslužnom centru, na šalteru broj 5 u Gradskoj upravi Kikinda mora se dostaviti i uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih ili izjava overena kod notara da žive u zajedničkom domaćinstvu najmanje šest meseci od podnošenja zahteva, očitana lična karta, tekući račun kao i predlog lekara specijaliste ginekologa da je potrebno uraditi vantelesnu oplodnju uz potvrdu ili uverenje da je reč o zdravstvenoj ustanovi registrovanoj za obavljanje vantelesne oplodnje i medicinska dokumentacija potrebna za proces vantelesne oplodnje. Bitno je napomenuti da je konkurs otvoren do utroška sredstava,a prednost imaju parovi koji nemaju dece” – istakao je Tasovac.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *