May 9, 2021
aktuelno

Preti afrička kuga svinja – Kikinda Online News

Nepovooljna epizootiološka situacija zbog širenja zarazne bolesti
afričke kuge svinja u Republici Srbiji tema je zajedničke sednice
Saveta upravnog okruga i Okružnog štaba za vanredne situacije. Na
sednicu su pozvani pored predstavnika jedinica lokalnih samouprava i Ksenija Laketa , šef Odseka Veterinarske inspekcije u SBUO i rukovodilac Lokalnog Kriznog Centra, Darko Bošnjak, direktor
Veterinarskog specijalističkog instituta Zrenjanin, Đorđe Janku,
nadležni epizootiolog i Novak Kovačević, rukovodilac Regionalnog
kriznog centra iz Zrenjanina.

-” O afričkoj kugi svinja pričamo od 2019. godine, a sada je povećan
stepen rizika o ovoj pojavi. Svedoci smo, prethodnih nedelja da imamo
zabeleženu ovu pojavu u više okruga centralne Srbije, iako znamo da
pored toga, sve lokalne samouprave koje se nalaze na granici sa nama,
a u Rumuniji su već u crvenoj zoni tako da postoji velika verovatnoća
da ćemo u narednom periodu očekivati da se to pojavi i kod nas. Voleli bi da do toga ne dođe, ali ne možemo na to da utičemo. Ideja današnjeg sastanka jeste da se sve lokalne samouprave upoznaju sa  trenutnom situacijom i da revidiraju sve svoje elaborate koje su morali da dostave još pre dve godine. Imamo pomoć   Veterinarskog instituta iz Zrenjanina i inspekcijske službe kako bismo se upoznali šta je to što je neophodno da obezbedimo kao i svaka lokalna samouprava sa
teritorije Okruga ukoliko to dođe do nas, kako u takvim situacijama
treba postupati i na koje načine leševe treba uklanjati kako ne bi došlo do širenja. Bićemo u problemu ako zaraza uđe u neku farmu i oboli jedna svinja, jer će onda sve morati da budu u procesu eutanazije i to će uticati na smajenje stočnog fonda” – izjavio je načelnik Severnobanatskog upravnog okruga Milivoj Linjački.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *