May 9, 2021
aktuelno

Analiza strategije održivog razvoja pokazala da je realizovano 116 od 184 planirana projekta – Kikinda Online News

Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, počev od ove godine , lokalne samouprave sa teritorije naše zemlje u obavezi su da imaju realizovan plan razvoja grada, na period od sedam godina. Kako bi kvalitetna strategija potom i bila sprovedena u delo, neophodan je zajednički rad kako jedinica lokalne samouprave, tako i privrednih subjekata, institucija kulture, obrazovanja i medicine i nevladin sektor.

Prilikom predstavljanja Analize održivog razvoja u gradskoj kući, Saša Tanackov iz resora za privredu i investicije predočio je da je u prethodnom periodu od sedam godina realizovano 116 od 184 planirana projekta kao i da će za naredni period od sedam godina, broj radnih grupa sa četiri kakav je to bio slučaj prethodnih godina biti povećan na šest, gde će prema sektorima detaljno biti analizirano sve ono što je do sada urađeno, ali i odrediti dalje korake ka onome što tek treba da bude realizovano:

-“ Na osnovu iskustva koje imamo u prethodnom ciklusu, rešili smo da ciklus od četiri radne grupe podelimo u šest. To smo uradili iz prstog razloga jer smo prateći zbivanja u prethdnom periodu zaključili da su dve radne grupe šustinski preglomazne, da je teško rukovoditi tim procesom i pratiti ta zbivanja, a to su ggrupe koje se odnose na ekonomski razvoj i razvoj društvenih delatnosti. U novom ciklusu, grupu za ekomski razvoj smo podelili na onaj sektor koji se tiče striktnog ekonomskog razvoja, od privrede, preduzetništva i svih drugih oblika privređivanja, a da smo iz tog velikog sektora izdvojili poljoprivredu i selo kao poseban segment kojim će se baviti nova radna grupa. Od jedne grupe, formirane su još dve, gde će jedna biti za sport, omladinu, socijalnu zaštitu i zdravstvo,a druga za obrazovanje, kulturu, nevladine orgganizacije, medije i nacionalne manjine” – ukazao je Tanackov dodajući da svaki dalji razvoj mora da bude usklađen sa potrebama radne zajednice:

-” Nije bilo lako predvideti u kom pravcu će se jedna lokalna zajednica dalje razvijati u trajanju od sedam godina, pogotovo u vreme pandemije, a to će u znatnoj meri uticati i odrediti dalji ciklus koji ćemo moći da realizujemo kroz ideje i u skladu sa različitim sektorima u gradu” – dodaje Tanackov.

Branislav Milosav iz zrenjaninskog Regionalnog centra za društveno – ekonomski razvoj “Banat”, inače učesnik pripreme prilikom izrade strategije za sedmogodišnji period ističe da su u sedmogodišnjoj analizi definisana ukupno 4 prioriteta sa 12 strateških ciljeva, 184 projekta i 33 programa sa osnovnim svrhom da se implementacijom strateških dokumenata napravi promena u lokalnoj zajednici. Jedan od učesnika izrade strategije je i prof dr Robert Molnar koji je ukazao na broj od 116 od 184 realizovana projekta navodeći da i u narednom periodu treba raditi na privlačenju investitora značajnih za dalje finansiranje i realizaciju projekata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *