May 6, 2021
aktuelno

Novi vetrozaštitni pojas Mokrinčane će čuvati od hladnih vetrova – Kikinda Online News

Na potezu nekategorisanog puta Mokrin – Padej završava se sadnja vetrozaštitnog pojasa sa 15.500 sadnica hrasta na površini od 12 hektara. Nakon javne nabavke, posao je poveren iđoškom rasadniku “Vikumak” koji je pored poslova poslove sadnje preuzeo na sebe kako bi ove sadnice dve godine i bile održavane:

-” Vreme je još uvek dosta dobro za sadnju, ušli smo u period gde biljke kreću, ali još uvek nisu u većoj meri zbog hladnijih dana. Ono što uvek volim da istaknem kada obavljamo ovakvu vrstu radova jeste da ljudi trebaju da obrate pažnju, posebno na ljude koji vode stoku i izvode radove sa mehanizacijom da čuvaju ovu sadnju, da se ne lome i ne oštećuju. Starost sadnica je od tri do četiri godine, od metar i po do dva visine, a važnost uloge vetrozaštitnih pojaseva je najviše da zaštiti selo Mokrin od hladnih vetrova kao i od eolske erozije. Šuma nema u okolini, a vetar odnosi plodni soj zemljišta sa njiva. Kada sadnice hrasta narastu, sigurno će postati dom mnogih vrsta ptica, životinja i dobićemo novi eko sistem. Što se tiče mera nega mi smo u obavezi da naredne dve godine vodimo održavanje koje podrazumeva međuredno održavanje, odnosno da između redova ne rastu korov i trava,a najbitnija mera jeste zalivanje sadnica koje se obavlja u toku letnjih meseci, kada je toplo i kada nema padavina, sa 20 litara po sadnici tri puta u toku sezone” – izjavio je Radivoj Lagundžin, vlasnik Rasadnika “Vikumak” iz Iđoša.

-” Danas u Mokrinu zavrašavamo sadnju vetrozštitnog pojasa od Mokrina prema Padeju od ukupno 15.500 sadnica hrasta. Poslove sadnje i održavanja ubuduće će pratiti operateri koji budu dobijali obavezu za sadnju sadnica u periodu minimum dve godine. Sredstva smo dobili na prošlogodišnjem konkursu kod Ministarstva životne sredine u iznosu od 12 miliona i 400 hiljada dinara. Naglasio bih d anas ovo ministarstvo podržava kako ove, tako i prethodnih godina i da za ovu godinu planiramo da konkurišemo sa vetrozaštitnim pojasom od Mokrina do Fazanerije od ukupno 9.000 stabala” – dodao je Stevan iličić iz resora za zaštitu životne sredine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *