May 18, 2021
aktuelno

Radionica o zemljištu u Ekonomsko-trgovinskoj školi – Kikinda Online News

U Ekonomsko-trgovinskoj školi održana je radionica o zemljištu kao nastavak projekta “#3forECO” koji je sa realizacijom počeo januara prošle godine i u kom učestvuju profesori i učenici škola iz Travnika, Kumanova i Ekonomsko-trgovinske škole iz Kikinde.

Ova radionica je četvrta aktivnost na projektu. Realizovale su je Vidica Štetin, profesor biologije i Tanja Radovanov, profesor ETŠ I projekt menadžer ovog projekta, sa učenicima Ekonomsko-trgovinske škole u Kikindi. Kroz nekoliko ogleda, učenici su imali mogućnost da se upoznaju sa različitim tipovima zemljišta, sa fizičkim i hemijskim osobinama zemljišta, kvalitetom zemljišta kao i sa biljnim kulturama koje se mogu uzgajati na njima. Kroz interaktivni ogled učenici su veoma lako mogli zaključiti koji tipovi zemljišta su najerozivniji, kako biljni pokrivač utiče u sprečavanju erozije kao i da je zemljište važno i u procesu prečišćavanja vode i koji slojevi su najbolji prirodni filteri u prečišćavanju vode. Kako smo svedoci da ovaj deo planete nije pošteđen od zagađenja ogledom je praktično dokazano koliko je vremena potrebno da jedan pesticid prođe kroz slojeve zemljišta i koliko se tu zadržava upravo zbog toga što je zemljište i prirodno stanište za mnoga druga živa bića, a opstanak čoveka je u direktnom ili indirektnom značaju. Na ovaj način preko teme o zemljištu, povezano je još nekoliko nauka kao što su biologija, hemija, geografija, pedologija, poljoprivreda i ekologija. Ovom radionicom potvrđeno je da samo timskim radom mogu da se rešavaju problemi.

Pre ove radionice, učenici su prošli informatičku obuku za korišćenje različitih onlajn alata i ta znanja primenjuju u saradnji sa učenicima iz dve partnerske škole prilikom izrada anketa, intervjua, prezentacija i brošure koja će biti zajednički izrađena, kao i svega ostalog što će biti rezultat rada na ovom projektu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *