May 8, 2021
aktuelno

Smeštaj korisnika usluga ustanova socijalne zaštite u kovid krizi: Kikinda dobar primer prakse – Kikinda Online News

U Svečanoj sali Gradske kuće održan je radni sastanak predstavnika ustanova socijalne zaštite u Kikindi na temu smeštaja korisnika usluga ustanova socijalne zaštite u kovid krizi.

U vreme kovid krize, smeštaj korisnika u različitim ustanovama socijalne zaštite prema rečima Radoslava Ivetića, direktora Centra za socijalni rad predstavlja posebnu vrstu problema za zbrinjavanje i starijih ali i mlađih korisnika:

-“ Osobe koje najčešće smeštamo jesu korisnici sa posebnim potrebama, ali i trebali bi da se otvore prostori koji bi bilo namenjeni isključivo njima, dok ne prođe kriza i dok ne budu spremni da uđu u ustanove u kojima je u ovim uslovima sada otežan prijem. Od početka epidemije, uradili smo odredbu smeštaja koja je znala trajati i određeni broj meseci uz velike muke i napore i mnogo stresa, to pre svega nije dobro za same korisnike jer oni su naša ciljna grupa i zbog kojih mi postojimo, a posao naših radnika veoma je otežan u tim uslovima. Iskreno se nadamo da ćemo posle ovog sastanka izaći sa konstruktivnim predlozima i sugestijama” – izjavio je Ivetić.

Jedno od najosetljivijih pitanja a tiče se smeštaja osoba čije se potrebe zadovoljaju na drugačiji način je u redovnim okolnostima nešto što zavređuje pažnju, a u vreme epidemiološke krize pitanje je njihovog dostojanstva i nešto na čemu se stavlja poseban akcenat:

-” Reč je o deci, starijim osobama, osobe sa invalidetom ili bez staranja, i bez holističkog pristupa i saradnje svih subjekata socijalne zaštite nećemo moći da ih u potpunosti podržimo i zaštitimo. Pohvalio bih dobar primer prakse koji imamo u Kikindi, gde se zajedničkim radom gradonačelnika Kikinde, Službe socijalne zaštite, Centra i načelnika Okruga u saradnji sa svim drugim relevantnim institucijama pokazalo kako se u praksi pitanje smeštaja može odvijati. Naš cilj je da ovu vrstu problema rešimo sistemski za šta Kikinda može da nam posluži kao dobar primer gde su svi akteri pridržavali najviših standarda” – dodao je pokrajinski ombudsman prof. dr Zoran Pavlović.

U Severnobanatskom upravnom okrugu postoji šest grupa – institucija koje rade ponaosob na rešavanju socijalnih problema u sistemu socijalne zaštite i zbog određenih mera, otežan je i rad socijalnih ustanova:

-” Ovaj sastanak veoma je bitan da probamo da nađemo zajedničko rešenje i očekujemo da sve ugrožene osobe budu zbrinute. Kao načelnik Okruga uvek sam na raspolaganju da koordiniram u radu između institucija i lokalnih samouprava i da tako budem veza pri rešavanju određenih problema. Do dobijanja licence, Prihvatilište u nekadašnjem Domu učenika u ulici Đure Jakšića, još uvek ne može da radi, ali iskreno se nadamo da će i to uskoro biti rešeno i sa ovog sastanka uputićemo poruku svim državnim organima da nam omoguće da rad Prihvatilišta što pre bude u službi naših građana” – rekao je Milivoj Linjački, načelnik Severnobanatskog upravnog okruga.

Grad Kikinda dobar je primer kako institucije socijalne zaštite trebaju da funkcionišu:

-” Zajedničkim angažovanjem institucija sa Severnobanatskog upravnog okruga, ali i iz pokrajine i državnim, kao i ombudsmanu, uspeli smo da rešimo pojedinačne slučajeve i da iznađemo rešenja za osobe kojima je potreban smeštaj. Cilj ovog sastanka koji ćemo poslati ka republičkim i pokrajinskim institucijama jeste da ovo bude sistemsko rešavanje ovakve vrste problema, smeštaj osobama kojima je to najpotrebnije, privremeni smeštaj i konačna rešenja svim osobama kojima je potreban smeštaj i nega ” – završava gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *