May 9, 2021
aktuelno

Moja prva plata: Završeno prijavljivanje kandidata – Kikinda Online News

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava poslodavce da je prijavljivanje kandidata za program “Moja prva plata” završeno 8. novembra tekuće godine.

Nalog na portalu Moja prva plata otvorilo je 22.948 mladih, od kojih se 17.081 kandidat uspešno prijavio na neku od 12.559 pozicija kod 7.524 poslodavca.

Poslodavci iz privatnog sektora imaju rok za selekciju i povezivanje sa kandidatima do 15. novembra godine do 24:00 časova.

Pozivaju se svi poslodavci koji još uvek nisu završili proces selekcije i poslali ponude kandidatima, da to učine što pre, kako bi se povezivanje uspešno završilo u predviđenom roku.

Poslodavci iz javnog sektora će dobiti obaveštenje o daljim aktivnostima nakon 16.11.2020. godine.

Na portalu “Moja prva plata” biće objavljena konačna lista poslodavaca sa brojem odobrenih izvršilaca za svakog poslodavca najkasnije do 27. novembra.

Zaključivanje ugovora između Nacionalne službe, poslodavca i izabranog kandidata, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, vršiće se u periodu od 28.novembra do 14. decembra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *