May 9, 2021
aktuelno

Prijavljivanje nezaposlenih lica za uključivanje u program „Moja prva plata“ ušlo u završnu fazu – Kikinda Online News


Prijavljivanje nezaposlenih lica zainteresovanih za uključivanje u program “Moja prva plata” koje se realizuje u periodu od 08.10.2020. godine do 08.11.2020. godine, ušlo je u završnu fazu. Proces izbora kandidata od strane poslodavaca započeo je uporedo i trajaće najkasnije do 15. novembra tekuće godine.
Konačna lista poslodavaca sa brojem odobrenih izvršilaca za svakog poslodavca biće objavljena na portalu „Moja prva plata“ do 27.11.2020. godine. Zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i nezaposlenog, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, vršiće se u periodu od 28.11.2020.
godine do 14.12.2020. godine. Poslodavac može odabrati kandidata pre isteka roka za prijavu nezaposlenih, ali ga može radno angažovati i uključiti u program tek po zaključivanju ugovora. Nacionalna služba za zapošljavanje poziva nezaposlena lica do 30. godina starosti koja ispunjavaju uslove javnog poziva da iskoriste mogućnost i uključe se u program.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *