May 18, 2021

Prijava kandidata za program “Moja prva plata” počinje 8. oktobra – Kikinda Online News

Vlada Republike Srbije saopštila je danas da je prijava poslodavaca za učešće u programu “Moja prva plata” završena pri čemu je pristiglo više od 10.000 zainteresovanih kompanija koje su oglasile približno 17.000 pozicija za 28.000 radnih mesta. Zbog velikog interesovanja poslodavaca za program i najvećeg broja pristiglih prijava u poslednja dva dana rok za prijavu kompanija, otvaranje prijava za mlade ljude koji su zainteresovani da otpočnu svoju radnu karijeru pomereno je za 8. oktobar. u toku je pažljiva provera ispunjenosti uslova kompanija za učešće u programu i stručno definisanje svih pozicija. Pri tome više od 70 odsto pozicija koje su kompanije prijavile dostupno je za kandidate sa završenom srednjom školom a prijave poslodavaca stigle su iz čitave Srbije, različitih delatnosti i obima kompanija. Stručna lica Nacionalne službe za zapošljavanje proveravaju svaku oglašenu poziciju, jer program ima za cilj osposobljavanje za rad na konkretnim poslovima i potrebno je da svaka pozicija ispuni zahteve u pogledu sticanja znanja i veština kako bi mladi ljudi po završetku programa bili kompetentniji i bolje pripremljeni za rad. Nakon utvrđivanja konačne liste kompanija i pozicije na koje se kandidati mogu javiti, 8. oktobra biće otvoren poziv za prijavu zainteresovanih kandidata. Za potrebe prijave kompanija, oglašavanje pozicija kao i prijave kandidata, napravljen je jedinstveni portal koji je omogućio privredi i mladima da ne moraju ništa da dostavljaju u papirnom obliku već sve potrebno mogu da odrade elektronski putem portala Moja prva plata.

Vlada Republike Srbije je program “Moja Prva plata” pokrenula sa ciljem da se podstakne osposobljavanje za rad mladih ljudi i pruži i podrška privredi u rešavanju problema nedostatka kadrova. Priliku da steknu radno iskustvo pa i potencijalno buduće zaposlenje imaće 10.000 mladih u šta će država investirati dve milijarde dinara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *