May 9, 2021
aktuelno

Danas se obeležava Svetski dan kontracepcije – Kikinda Online News

Svеtsкi dаn коntrаcеpciје sе оbеlеžаvа svаке gоdinе 26. sеptеmbrа. Kаmpаnjа је pокrеnutа 2007. gоdinе nа glоbаlnоm nivоu, sа ciljеm dа sе istакnе vаžnоst upоtrеbе rаzličitih mеtоdа коntrаcеpciје i оdgоvоrnоg sекsuаlnоg pоnаšаnjа tако dа sе оmоgući svim sекsuаlnо акtivnim оsоbаmа, pоsеbnо mlаdimа, infоrmisаn izbоr о njihоvоm sекsuаlnоm i rеprоduкtivnоm zdrаvlju. Upravo ovim povodom , u sklopu obeležavanja važnog datuma, zaposleni medicinski radnici Doma zdravlja kao i volonteri Crvenog krsta Kikinda delili su edukativni materijal srednjoškolcima i sugrađanima ispred Druge zdravstvene ustanove u Svetosavskoj ulici.

Prema rečima dr Dragane Miladinov specijaliste ginekologije i akušerstva ispred Službe za zdravstvenu zaštitu žena, ova kampanja usmerena je ka svim seksualno aktivnim parovima:

-” Kontraceptivne metode omogućavaju parovima da izaberu u kom vremenskom intervalu će imati decu, i da ostvare željeni broj dece i ostvare porodicu. Prema najnovijim istraživanjima, nažalost svega jedna petina seksualno aktivnih parova koristi moderne kontraceptivne metode, odnosno kondome, kontraceptivne tablete i spiralu. Nažalost, 40 odsto koristi tradicionalne metode, a 35 odsto čak koristi metodu prekinutog odnosa koja se teško može i nazvati kontraceptivnom metodom, jer od trudnoće štiti svega 10 odsto. 25 odsto ispitanika nije koristilo nikakv vid prevencije zaštite od trudnoće. Ovu kampanju vodimo jer svaka prekinuta trudnoća, svaki abortus za celokupno zdravlje žene je zaista veliki atak, zato i molimo da čuvate i štitite one koje volite i budete odgovorni” – napomenula je dr Miladinov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *