May 6, 2021
aktuelno

Teretane ipak rade: Najviše dvoje vežbača istovremeno – Kikinda Online News

Nakon što je lokalni Štab za vanredne situacije na jučerašnjem zasedanju naložio potpuno zatvaranje teretana i fitnes centara u Kikindi, danas je usvojena izmena ove tačke, navodi se u Saopštenju o merama za suzbijanje i širenje zarazne bolesti kovid 19 na teritoriji grada koji je potpisao komandant Štaba za vanredne situacije i gradonačelnik Kikinde Pavle Markov. Izmenjenom merom, ograničava se broj korisnika usluga teretana i fitnes klubova na najviše dvoje vežbača istovremeno, uz obavezno poštovanje fizičke distance od najmanje metar i po između lica.

U daljoj primeni mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19 teretane i fitnes klubovi u svom radu moraju primenjivati sledeće mere:

Na ulazu u klub mora biti postavljena dezo-barijera, prilikom otvaranja i zatvaranja kluba, odnosno na početku i na kraju radnog dana dobro provetriti sve prostorije i dezinfikovati radne površine, opremu, sprave i druge rekvizite za vežbanje, kao i parket kluba. U toku radnog dana sve prostorije treba proveravati što češće. Prilikom svakog ulaska zaposlenih, i korisnika mora se vršiti dezinfekcija ruku na bazi 70% alkohola, a svi zaposleni tokom radnog vremena moraju nositi zaštitne rukavice. Korisnici usluga moraju koristiti sopstvene peškire i druga sredstva lične higijene, kao i da unapred zakažu termin za korišćenje usluga kluba telefonskim putem ili i-mejlom. Oprema, sprave i rekviziti za vežbanje moraju se dezinfikovati nakon svake upotrebe, a zaposleni su dužni da kontrolišu sprovođenje ovih mera, a svako odstupanje od istih biće sankcionisano obustavom rada privrednog subjekta.

Sve ostale donesene mere, ostaju nepromenjene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *