May 5, 2021
aktuelno

Rad maloprodajnih objekata na teritoriji Republike Srbije-Kikinda Online News

U skladu sa odlukama Vlade Republike Srbije, rad maloprodajnih objekata tokom trajanja vanrednog stanja vršiće se po sledećem principu – od ponedeljka do četvrtka od 07.00 do 17.00 časova, petkom za građane starije od 65 godina od 04.00 do 07.00, a za ostalo građanstvo od 08.00 do 17.00 časova. Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica. Trgovac može, u skladu sa navedenom preporukom da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima. Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na deset kvadratnih metara uz poštovanje oštrih mera prevencije i fiizčke udaljenosti potrošača.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *