May 9, 2021
aktuelno

Instrukcije Privredne komore Srbije o radu maloprodajnih objekata za vreme vanrednog stanja – Kikinda Online News

Prema Dopisu predsednika PKS Marka Čadeža koji je upućen ministru Branku Ružiću, a prema odlukama i preporukama Vlade Republike Srbije upućena je molba da se hitno obaveste jedinice lokalne samouprave da ne donose odluke i preporuke koje se tiču rada maloprodajnih objekata a koji su u suprotnosti sa odlukama i preporukama nadležnih republičkih organa i kriznih štabova koje je osnovala Vlada Republike Srbije. S tim u vezi, ograničavanje radnog vremena sa potrošačima u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja vršiće se po sledećem principu: od ponedeljka do petka od 07.00 do 15.00 časova, u subotu za građane starije od 65 godina od 04.00 do 07.00 a za ostale građane od 08.00 do 12.00 časova. Nedelja je neradna. Rad logostičkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i izdavanja posebnih radnih naloga za zaposlena lica. Trgovac može, u skladu sa gorenavedenom preporukom da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima. U dopisu se dalje navodi i da broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na deset kvadratnih metara uz poštovanje oštrih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača, u skladu sa Obaveštenjem objavljenim na internet prezentaciji Vlade Republike Srbije 21. marta 2020. godine https://www.srbija.gov.rs/vest/453303/vlada-poostrila-mere-u-borbi-protiv-koronavirusa.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *