September 20, 2021
aktuelno

Seminar (Anti)društvenost medija u CSU – Kikinda Online News

U Centru za stručno usavršavanje u Kikindi održan je seminar (Anti)društvenost medija koji se bavi razvojem medijske i informacione pismenosti u osnovnim i srednjim školama i bio je namenjen nastavnicima, školskim saradnicima i direktorima škola . Seminar predstavlja redovnu aktivnost u okviru godišnjeg ciklusa projekta Digitalni pogon u koji je uključena Gimnazija “Dušan Vasiljev” u Kikindi, a  koji partnerski sprovode Novosadska novinarska škola i Udruženje ,,Biblioteka plus”, uz podršku Delegacije Evropske unije. Predavači su bili dr Dalibor Petrović, profesor beogradskog Univerziteta i sociolog, dr Tamara Vučenović, urednica na drugom programu radio Beograda 2 i Zoran Hamović, predsednik udruženja Biblioteka plus i glavni urednik u Izdavačkoj kući Clio.

-,, Tema je postavljena negativno u smislu antidruštvenosti i time na jedan način podilazimo nečemu što je opšti, javni sentiment u odnosu na mreže i medije, pa ja sebi uvek zadajem zadatak da tu negativnu sliku na neki način nijansiram. Bavimo se pitanjima zašto i kako smo došli u situaciju da koristimo tehnologije komuniciranja u ovolikoj meri, a nakon toga, zbog čega kada ih koristimo imamo negativan stav, što je potpuno apsurdno. To nam dovoljno govori da su ove metode na svakodnevnom nivou života neophodne i da se bez njih ne može, a da se sa druge strane oseća i otpor prema životu koji živimo u duhu brzine, tempa i velikih pritisaka” – izjavio je dr Dalibor Petrović, profesor beogradskog Univerziteta i sociolog.

Zoran Hamović, predsednik udruženja ,,Biblioteka plus” i glavni urednik u Izdavačkoj kući Clio smatra da za mlađe generacije koji raspolažu velikom količinom veština nema mnogo problema prilikom korišćenja novih medija. Poteškoće nastaju plasiranjem sadržaja:

-,, Problem zbog kojeg su često roditelji zabrinuti jeste medijski sadržaj. Neko bi rekao da danas imamo previše medija, ali imamo ih u onolikoj meri koliko umemo i znamo da ih koristimo. Sve je više veština, a sve manje kvalitetnih sadržaja, sve je veći prostor kojim se komunicira a sve su gluplje ideje koje se razmenjuju. Postoji avangardna grupa ljudi koja predvodi tu vrstu medijske konstrukcije gde se u virtuelnom svetu socijalizuju i tu vlada jedna vrsta generacijskog nesklada između dece i roditelja. Naš zadatak je upravo u tome da stvorimo atmosferu međusobnog razumevanja i saradnje i da zajednički demistifikujemo stereotipno viđenje sveta, odnosa prema medijima i važnim pitanjem – da li mediji mogu biti antidruštveni. Zahvaljujući modernoj tehnologiji imamo mogućnost da sve generacije budu u istom prostoru i da jedni drugima budu od velike koristi, da učestvuju u prijatnom ambijentu i prilagođavaju ga novim uslovima, ne osporavajući ga, već koristiti sve prednosti koje pruža” – rekao je Zoran Hamović, predsednik udruženja Biblioteka plus i glavni urednik u Izdavačkoj kući Clio.

-,, Mediji danas prolaze kroz procese transformacije jednako kao i čitavo društvo, zahvaljujući novim tehnologijama. Prvenstveno je važno informisati i povezati ljude, zabaviti ih i naučiti nečemu novom. Često se dešava da ljudi što su više okruženi medijima, bivaju sve manje jedni sa drugima, premda oni kao takvi imaju vrlo snažnu moć povezivanja. Mobilni telefoni i nova tehnologija doprineli su jednoj takvoj antidruštvenoj komponenti. Ljudi ranije nisu mogli da učestvuju u medijima, a današnji korisnici to vrlo lako mogu da učine kontaktirajući vas putem fejsbuk stranice ili sajta tako da imamo jednu novu društvenost i povezanost u savremenim medijima” – smatra dr Tamara Vučenović, urednica na drugom programu radio Beograda 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *