September 21, 2021
aktuelno

,,Energija je svuda oko nas”: Đaci OŠ ,,Jovan Popović” osvojili prvo mesto na takmičenju – Kikinda Online News

Projekat „Energija je svuda oko nasˮ odvija se od školske 2009./2010. godine, pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. Organizator manifestacije jeste Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, a isti ima za cilj da na interesantan način zainteresuje i aktivira mlade i da ukaže na to da energije nema u izobilju, ali da oko nas postoje razni izvori, kao i razne mogućnosti – koje do sada nismo koristili – da se do nje dođe. Prvo mesto za modele i makete na konkursu “Energija je svuda oko nas 2019″ osvojila je ekipa Osnovne škole ,,Jovan Popović” iz Kikinde koju su činili Mićo Majkić (VII-2), Vanja Radulaški (VII-2) i Marko Sivčev (VIII-1). Mentor je bila nastavnica Svetlana Pavlović. Diplome i nagrade najuspešnijim školama, mentorima i učenicima uručio je zamenik pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Milan Kovačević.

Projekat je prvenstveno namenjen mladima, tako da je predviđeno da se sprovodi u osnovnim i srednjim školama u AP Vojvodini kroz izradu modela i maketa, multimedijalnih prezentacija, literarnih radova i likovnih radova, odnosno na nivou škola koje unapređivanjem i izgradnjom sopstvenih sistema za uštedu energije ili uvođenjem alternativnih izvora energije daju primer u ovoj oblasti. Bez obzira na uzrast učenika, discipline za sprovođenje projekta bile su obnovljivi i alternativni izvori energije, energetska efikasnost (racionalno korišćenje) i ekologija, upravljanje otpadom i energija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *