September 18, 2021
aktuelno

Seminar za trenere i sportske radnike – Kikinda Online News

Kikindski Sportski savez, danas je u Domu učenika ,,Nikola Vojvodić” organizator seminara za trenere i sportske radnike, a isti ima za cilj stručno usavršavanje i unapređenje rada u klubovima. Pored toga, izbor tema koje su predviđene seminarom vrhunskih stručnjaka dr Milorada Dokmanca, Maje Knežević Romčević, prof. dr. Milivoja Dopsaja i docenta doktora Marka Ćosića od velike su važnosti za funkcionisanje svih klubova i koordinaciju sporta na nivou Grada:

-,, Smatram da imamo veoma dobre stručne radnike u Kikindi, ali potrebno je i podsetiti ih na neke stvari koje su znali da utvrde, ili nešto novo da nauče od strane iskusnih i vrhunskih stručnjaka i predavača na četiri različite teme poput ,, Primene zakonskih akata u sportskim klubovima”, ,,Izazovi i perspektive u finansiranju sporta u lokalnim samoupravama”, ,,Fizička priprema u odnosu na snagu kod sportista” i poslednja tema seminara obuhvata periodizaciju, odnosno nove tendencije postojećeg koncepta pripreme vrhunskih sportista. Ovaj seminar veoma je značajan, jer sa ovakvim načinom rada koji smo uspostavili sa lokalnom samoupravom, radiće se na infrastrukturi, tako da sa znanjem koje naši sportski radnici imaju i sa izgradnjom nove infrastrukture ćemo moći u nekoj budućnosti da i neki naši sugrađani postanu vrhunski sportisti. Nakon završetka seminara, svaki od sportskih radnika dobiće i sertifikat” – rekla je Jelena Bakić, predsednica Sportskog saveza Kikinde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *