September 22, 2021
aktuelno

Podnošenje zahteva za izdavanje novog oružanog lista – Kikinda Online News

Na teriritoriji Kikinde u toku je podnošenje zahteva za izdavanje novog biometrijskog oružanog lista za sva fizička i pravna lica, vlasnike oružja u legalnom posedu koja poseduju oružane listove za drženje i nošenje oružja, izdate prema Zakonu o oružju i municiji koji je važio do početka primene novog Zakona u 2016. godini. Kako bi se izbegle predviđene gužve, a prema Sprovođenju zakonske obaveze stavom 50, članom 1 Zakona o oružju i municiji pozivaju se sugrađani da što pre podnesu svoje zahteve, najkasnije do 5. marta 2020. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *