June 21, 2021
aktuelno

,,Istraživanje savršenstva” Save Damjanova – Kikinda Online News

U kikindskoj biblioteci ,,Jovan Popović” prof Sava Damjanov predstavio je svoju knjigu ,,Istraživanje savršenstva”.

-,, Kada je prvi put knjiga primljena na konkurs, nazvao me je jedan prijatelj i rekao mi je: ,, Ja sam glasao za knjigu, ali da mi prepričaš sadržaj”. To je bilo vrlo komplikovano, jer je reč o jednom ezoterijskom romanu, unutrašnje, mistično putovanje teško je na klasičan način bilo prepričati knjigu, pa smo se sreli na promociji knjige u martu mesecu u novosadskom Pozorištu i gde sam mu ja rekao ,, E, sad ću da ti prepričam knjigu”, a on mi je odgovorio : ,, E, sad ne treba pošto sam je pročitao”. Ta anegdota govori da je zaista teško prepričati knjigu, jer kada bih je ja prepričavao čitaocima to bi u najkraćim crtama zvučalo da je reč o jednom unutrašnjem, ezoterijskom putovanju, misterije, kroz lavirint duha, za sve one koji vole onostrano, mistička i fantastička štiva, mislim da će dobiti pravi užitak, ali za one koji očekuju neku fabulu, teški da će je pronaći. Oduvek me je ta tema zanimala i kao čitaoca i moja psihostruktura je bila zainteresovana za takve stvari, a osim toga to se i pokazalo i u drugom delu mog rada, književno-istorijskim gde sam i magistrirao kod Milorada Pavića na fantastici, verovatno prvi u tadašnjoj Jugoslaviji, jer ona osamdesetih godina još uvek nije bila percepirana kao naučna, književno istorijska ozbiljna tema, već kao jedan trivijalni žanr, a potom sam i doktorirao na jednom mističnom, ezoterijskom pesniku Đorđu Markoviću koji je svoju poeziju izgradio od neologizama, kovanica, hermetično do kraja i to je negde i moj književni ukus, a i radoznalost koja pretpostavljam nema nekih racionalnih uzroka, nego je to kapisla, uvek me je to privlačilo i intrigiralo” – izjavio je Damjanov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *