September 22, 2021
aktuelno

Prokini izviđači proslavili 3. rođendan – Kikinda Online News

U prostorijama moto kluba ,,No limits” na Starom jezeru u Kikindi, članovi Udruženja izviđača ,,Proka S Plavi” proslavili su treću godinu postojanja. To je ujedno, bila i lepa prilika da se sumiraju utisci sa različitih aktivnosti koje su bile relizovane u prethodnom periodu:

-,, Počeli smo da funkcionišemo krajem novembra 2016. godine. U to vreme nismo imali nikakvu podršku, niko nas nije prepoznavao ni u gradu, a i šire. Međutim, našim radom i angažovanjem i rezultatima, kako je vreme prolazilo, i sam Odred je jačao i samim tim stekao veliki ugled u gradu. U ovom momentu, imamo oko četrdesetoro dece i pedesetoro odraslih simpatizera. Imamo veliku podršku grada, od raznih sponzora, radimo na raznim projektima kojim i finansiramo akcije koje realizujemo, a decu učimo o zaštiti prirode i o mnogim drugim sferama iz domena ekologije i trudimo se, koliko god možemo, da ih odvojimo od mobilnih telefona i računara. Za tri godine, krenuli smo od nule, a sada smo među najboljim odredima u celoj Srbiji” – rekao je Radovan Santovac, glavni starešina Odreda ,,Proka S Plavi”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *