September 18, 2021
aktuelno

JP ,,Toplana” : Cena grejanja za oktobar smanjena za 7,32% – Kikinda Online News

JP ,,Toplana” Kikinda je dana 31. 10.2019. godine obavestila korisnike daljinskog grejanja da će, postupajući u skladu sa odredbama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, izvršiti korekciju obračuna cene grejanja za period od 15.10 do 31.10. 2019. godine. Postupajući po navedenom, a nakon sagledavanja troškova koji utiču na cenu, izvršena je korekcija cene grejanja za mesec oktobar 2019. godine.

Cena grejanja smanjena je za 7,32% u odnosu na cenu obračunatu po važećem cenovniku koji je na snagu stupio 1.1.2019. godine.

Od dana 1.1. 2019. godine formirana je nova cena grejanja, te je došlo do povećanja cene grejanja za 6,51% i zbog toga nije merodavno upoređivati račun za oktobar 2018. godine sa računom za oktobar 20019. godine.

Cena grejanja formirana je na osnovu 15 grejnih dana i 16 negrejnih dana u oktobru 2019. godine a po važećem cenovniku cena se formira na osnovu 17 grejnih i 14 negrejnih dana. ,,Toplana” obaveštava i svoje korisnike da je u periodu od 8. 10 do 11.10 vršila tople probe sistema grejanja pre zakazanog termina, ali da je zbog naglog pada temperature grejala tokom celog dana i da ovaj period nije ušao u obraćun cene grejanja za oktobar.

U narednom periodu cene grejanja obračunavaće se po važećem cenovniku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *