June 15, 2021
aktuelno

Održano predavanje o zaštićenim vrstama ptica za učenike Ekonomsko – trgovinske škole – Kikinda Online News

U okviru meseca posvećenog sovama – ,,Sovembra” danas je u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Kikindi održano edukativno predavanje iz oblasti zaštićenih vrsta ptica na teritoriji našeg grada (sova, velika droplja i orao krstaš). Predavanje kojim je zvanično i otvorena osma po redu manifestacija ,,Sovembar” su održali predavači iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave Kikinde. Stručno – edukativnim predavanjima Sekretarijat upoznaje učenike osnovnih i srednjih škola o zaštićnim vrstama ptica na teritoriji našeg grada.

-,, Imamo pravo prirodno ekološko bogatstvo na teritoriji našeg grada, za razvoj kako ekološkog turizma, tako i upoznavanje sa zaštićenim vrstama koje imamo. Svakako nadaleko poznatu veliku droplju na Pašnjacima i ono o čemu se malo priča i malo zna jeste da jedino gnezdo orla krstaša u Srbiji nalazi se upravo na Pašnjacima velike droplje. Dve trećine ptica na Pašnjacima su zaštićene vrste i to su vrste koje su ugrožene, a među njima su i patka njorka, ćurlikovac i ritska sova. Cilj predavanja je da se deca edukuju o tome šta mi zapravo imamo, flore i faune koje posedujemo, zatim razvoj ekološkog turizma, da deca čuju šta smo to u prethodnih nekoliko godina radili kako na promociji, tako i na zaštiti i očuvanju, donošenju različitih ataka i odluka u sinhronom cenzusu i brojanju jedinki. Bavili smo se i monitoringom, kako jedinke koje su ovde na području grada i uopšte saradanje sa Centrom za zaštitu sova Srbije i Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj. Posebno skrećemo pažnju na upoznavanje vrsta,a potom i na samu zaštitu i promociju i da sutra, gde god otišli, privuku druge da dođu u naš grad i vide šta je to po čemu smo jedinstveni i prepoznatljivi” – izjavila je Miroslava Krnić ispred Sekretarijata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *