August 3, 2021
društvo

Saopštenje JP Toplana “Kikinda”: korekcija obračuna cene grejanja za oktobar – Kikinda Online News

JP “Toplana” Kikinda obaveštava korisnike daljinskog grejanja da će, postupajući u skladu sa odredbama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom izvršiti korekciju obračuna cene grejanja za period od 15. 10. do 31. 10. 2019. godine.

Razlog za korekciju utvrđene cene je broj grejnih dana i trajanje grejnog dana, s obzirom na visoke dnevne temperature u oktobru.

Konačna cena grejanja u navedenom periodu, odnosno procenat smanjenja biće utvrđena nakon što budu poznati svi parametri koji ulaze u obračun varijabilnih troškova kao što su troškovi energenata i goriva, električne energije, vode i drugo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *