September 23, 2021
Uncategorized

Obnavlja se bunar u Nakovu star 15 godina – Kikinda Online News

Gradonačelnik Kikinde Pavle Markov i Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vuk Radojević, obišli su danas radove na sanaciji bunara u Nakovu. Obnavljanje bunara starog 15 godina od važnog je značaja za vodosnabdevanje ovog mesta, a za ovaj projekat izdvojeno je oko 20 miliona dinara:

,, – Nedavno smo objavili važan plan koji se tiče rekonstrukcije svih bunara što se tiče Kikinde i svih sela u Kikindi, pre svega iz razloga što to čini sastavni deo sistema buduće fabrike vode i budućih postrojenja za preradu pitke vode po selima. Ovim projektom predvideli smo da rekonstruišemo 25 bunara, takoreći, osim Banatske Topole i Novih Kozaraca, sva ostala sela i to govori da ćemo mi u jednom vrlo brzom vremenskom periodu imati veoma kvalitetne bunare i na taj način ćemo buduće snabdevanje pijaćom vodom sigurno napraviti ne samo kvalitetnijom, već i bazično veoma važnim, jer radimo onako kako mislimo da treba. Veći deo sredstava koji je izdvojen za projekat izdvojen je iz Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Negde oko 60% sredstava je na strani Sekretarijata, a ostatak je uložio grad Kikinda i smatram da je ovo još jedan dokaz da se vide veliki pomaci po pitanju vode, i da ćemo, kako je i najavljivano rešiti problem” – izjavio je gradonačelnik Kikinde Pavle Markov.

-,, Imajući u vidu inicijativu grada Kikinde da je neophodno uložiti sredstva u sanaciju izvorištva, mi smo se opredelili da izdvojimo sredstva za takav projekat i drago mi je što smo danas u prilici da vidimo kako to izgleda u Nakovu. Ovi bunari nikada od kako su izbušeni nisu sanirani i mislim da im je sanacija i više nego neophodna, kao i dovođenje u punu funkciju, jer se sa time povećava i kapacitet ali i kvalitet pijaće vode, a najpre da obezbedimo stanovnicima svih naseljenih mesta sa teritorije grada Kikinde stabilan i kontinuiran dotok pijaće vode kako bi imali nesmetanu potrošnju. Zajednički smo finansirali blizu 20 miliona dinara, ali bih napomenuo da je i tokom tri godine od formiranja Pokrajinske vlade da smo zajedničkim snagama u saradnji sa kikindskom lokalnom samoupravom uložili preko 100 miliona dinara u vodovodnu i kanalizacionu mrežu” – izjavio je Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vuk Radojević.

Bunar u Nakovu bio je zatočen više od petnaest godina, a isti nije pretrpeo rekonstrukcije niti sanacije od 1978. godine, a na drugom, manjem bunaru u Nakovu od 1969. godine:

-,, Niko se nije pozabavio tim bunarom koji je stajao zatočen 15 godina. To je manje-više problem i sa drugim bunarima koji nikada nisu čišćeni niti održavani, tako da je ovo zaista prvi put da se u ovolikom obimu, u bilo kom vodoovodu u Srbiji sprovedu ovi radovi, a kasnije će to manje koštati, napravljeno za njihovo održavanje i praćenje. Ako uspemo da bunar privedemo funkciji, onda će i biti sasvim dovoljna količina vode jer su u Nakovu bunari poređani duž sela. Tokom leta dolazi i do izvesnog pada pritiska, a to sa ovim neće više biti moguće, biće bolji pritisak i stanovništvo će imati potrebnu količinu vode. U većini sela imamo 25 bunara i u Kikindi na glavnom izvorištu, a krajnji rok okončavanja radova je 23. februar” – rekao je Milan Makijević izvršni direktor u Javnom preduzeću “Kikinda”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *