September 18, 2021
naslovna

Agencija za borbu protiv korupcije – predavanje i obuka – Kikinda Online News

U Svečanoj sali Gradske kuće u toku je predavanje – obuka pod nazivom: „Sprečavanje sukoba interesa, obaveze prema Zakonu o lobiranju, provera imovine i prihoda funkcionera i obaveze u vezi sa registrima koje vodi Agencija“.

Obuku organizuje i sprovodi Agencija za borbu protiv korupcije i namenjena je funckionerima koji vrše javne funkcije u organima jedinice lokalne samouprave, funkcionerima u organima javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija čiji je osnvač jedinica lokalne samouprave (direktori, članovi upravnog i nadzornog odbora).

-,, Agencija za borbu protiv korupcije u okviru svojih redovnih aktivnosti, a u skladu sa programom rada organizuje na teritoriji Republike i grada, predavanja, obuke i savetovanje po pitanju primene zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Obuka je namenjena svim funkcionerima, postavljenim, izabranim licima u lokalnoj samoupravi, Javnim preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama, kao i članovima nadzornih i upravnih odbora gde je grad Kikinda osnivač. Sa nama su danas i funkcioneri drugih opština iz našeg okruga. Cilj i svrha savetovanja i obuke jeste da se funkcioneri bliže upoznaju sa odredbama Zakona Agencije za borbu protiv korupcije, sa njihovim pravima i obavezama u tom pogledu, kako bi se uspostavila bolja saradnja i koordinacija između lokalne samouprave i Agencije za borbu protiv korupcije” – rekao je Ljuban Sredić, načelnik gradske uprave grada Kikinde.

-,, Svedoci smo, da smo često i mi u dilemama da li imamo sukobe interesa i da li smo u roku ispoštovali ono što je naša obaveza kako bismo predupredili propuste koji nam se dešavaju i dešavaju se i u praksi. Ovaj skup danas upriličen je iz tog razloga kako bismo svi zajedno došli do informacija ali i do odgovora na potencijalna pitanja koje imamo od predstavnika struke i ljudi koji se time i bave” – rekla je predsednica Skupštine grada Stanislava Hrnjak.

Foto: Kikinda News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *