September 22, 2021
kultura

Otvorena izložba “Brigada” u kikindskom Muzeju – Kikinda Online News

Povodom 75. godišnjice od osnivanja 13. vojvođanske brigade, kikindski Narodni Muzej organizovao je izložbu posvećenu obeležavanju jednog od važnih datuma u našoj istoriji:

-,, Godišnjicu obeležavanja Oslobođenja Kikinde 6. oktobar smo obeležili pre 5 godina, a sada smo smatrali da je vreme i da ispričamo nešto i o 13. vojvođanskoj brigadi, o kojoj ljudi, iskreno jako malo toga znaju, ili u nedovoljnoj meri. Brigada je imala negde oko 4.500 hiljade članova, nije učestvovala direktno u borbama, ali jeste u zaleđini i zapravo, svi mi negde kada mislimo na učešće u ratovima, podrazumevamo i samo učešće u direktnoj borbi, a zapravo nije samo ta direktna borba na frontu rat, nego je rat i sve ono oko toga. I čuvanje železnica, komunikacija i zapravo trebamo da imamo jednako poštovanje i vrednovanje i tih ljudi koji su bili angažovani iza linije fronta, kao i prema onima koji su se borili. Veoma je važno znati da je Kikinda sa tom brigadom aktivno učestvovala u antifašističkoj borbi, nije bila nema, postojala je brza akcija dobrovoljaca i stanovništva, negde oko 300 sugrađana koji su bili spremni da se aktivno angažuju” – izjavila je direktorica Narodnog Muzeja Lidija Milašinović.

-,, Prikupljao sam glavne istorijske podatke iz glavnog izvora knjige Đorđa Momčilovića “Kako do brigade” gde je on, između ostalog, pisao o ratnom putu ove brigade i članovima. Koristio sam se i ostalom literaturom, internetom, kontaktirao sam određene ljude za fotografije koje su posedovali. Postoje svedočanstva da je ova brigada osnovana ovde, a izložba govori o samom ratnom putu Brigade i izdvojio sam biografije najuticajnih tvoraca. Brigada je na današnji dan 14. oktobra 1944. godine osnovana, u početku je imala oko 2000 boraca, ali posle kadrovskih promena i pobuna i prelivanja novih dobrovoljaca imala je ukupno 5 bataljona i oko 5000 boraca. Trinaesta brigada izdvaja se po tome što je osnovana u našem gradu i zanimljivo je to što nije učestvovala u glavnim, krvavim bitkama, već je imala zadatak da bude druga linije odbrane – da čisti teren, da čuva pozadinu od fronta. Legitimitet udarna dobila je kasnije kada se približila frontu” – izjavio je Miloš Pušara, istoričar iz kikindskog Muzeja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *