September 20, 2021

,,Vizija nove osećajnosti” u galeriji Terra

Otvaranje izložbe skulptura / keramika akademskog umetnika, profesora Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, Velimira Vukićevića biće upriličeno u petak, 23.11. u 19 časova u galeriji Terra (Trg srpskih dobrovoljaca 25, Kikinda).
Izložba nosi naziv „Vizija nove osećajnosti“ i , sastoji se od nekoliko slojeva koji grade priču o ličnoj i kreativnoj memoriji autora. Izložbenu celinu čini više grupa radova koji su realizovani u porcelanu, staroj istočnjačkoj tehnici koja po strukturi mase, njenoj nepredvidivosti prilikom modelovanja, sušenja i pečenja iziskuje veliko iskustvo, umeće i upornost Vukićevića, koji dovodi oblikovan model do finalne interpretacije, tananosti, transparentnosti i savršenstva. Opus varira između minijaturnih formi, gotskih i vitalnih vertikala, mističnih razgrađenih kutija koje stvaraju iluziju unutrašnjeg prostora i nagoveštavaju tajne razigrane priče, raskošnih oblika tanjira sa potencijalnim vijugavim linijama izvedenih od materijala i otvorenih, minucioznih oblika koji asociraju na filigransku umetnost savijanja papira – origami. Materijal od koga su izvedene skulpture maksimalno je istanjen do fascinatnosti. Suptilno kružno ili izlomljeno vijuganje ivica porcelanskih ploha u prostoru asociraju na lirsku apstrakciju u geometrijskom modalitetu, odnosno, na crtež izveden oštrom olovkom ili tušem na papiru. Linija teče i talasa u vitalnim, oblim formama, uvrće se, zakrivljuje i zaokružuje ili se rastvara i razgrađuje u kubističkom maniru izlomljenih formi. Pojedini delovi skulpture naglašeni su varijacijama u boji ili teksturi. U suštini svaki je predmet konstruisan na osnovu linija koje definišu obrise glavnih oblika, a daljim razvojem dela postaju i obojene površine, kao akcenti na belom. Crtež izveden od materijala kao primarna linearna i trodimenzionalna predstava, takodje je i predstava Vukićevićevog koncepta, razmišljanja, namera, emocija i fantazija (izvod iz teksta kataloga izložbe, autorke Gordane Bibe Marković, istoričarke umetnosti).
Velimir Vukićević je rođen 1950 godine u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu Primenjenih umetnosti1974. godine . Završio je specjalizaciju 1976 godine na istom univerzitetu. Od 1974 do 1992 godine je bio slobodan umetnik. Godine 1992 je izabran za docenta na Fakultetu primenjenih umetnosti, gde i danas radi kao profesor. Član je ULUPUDS-a, počasni je član Kerameikona ,Varaždin, Hrvatska i AIC-IAC (Međunarodna akademija za keramiku) Ženeva. Učestvovao je na preko 200 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu, među kojima su najznačajnije bijenalne i trijenalne izložbe keramike i simpozijumi širom sveta: od Japana, Tajvana,Australije, Portugala, Španije, Novog Zelanda, Egipta,Italije, Grčke, koreje , SAD, Irske, Švajcarske,Francuske, Poljske, Bugarske, Turske, Mađarske, Belgije, – do Hrvatske i Slovenije.
Velimir Vukićević je dobitnik preko 30 regionalnih, domaćih i međunarodnih nagrada i pohvala među kojima su i specijalna priznanja Japana. Radovi Velimira Vukićevića se nalaze u brojnim kolekcijama muzeja u Srbiji, Hrvatskoj, Švajcarskoj,Češkoj, Japanu, Italiji, Koreji, Nemačkoj Mađarskoj, Turskoj i Tajvanu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *