September 23, 2021

Na Gradskom trgu u Kikindi obeležen Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

IMG_20181018_123656

Na Gradskom trgu u Kikindi obeležen je  18.oktobar- Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, te su se omladinci Crvenog krsta potrudili da srednjoškolcima i slučajnim prolaznicima prikažu žrtve seksualne, radne eksploatacije i žrtve prinudnog prosjačenja i time ukažu na jedne od najvećih problema današnjice. IMG_20181018_123543

Kako nam je za Kikinda Online News rekla Mila Kovačević,  predsednica Omladinsko- terenske jedinice Crvenog krsta Kikinda, ozbiljnost i kompleksnost problema trgovine ljudima ne treba da izazove strah, već treba da se razume kao poziv na konstantan oprez i potrebu za boljim infomrisanjem kako bi se sprečio bilo kakav oblik trgovine ljudima u šta spadaju seksualna eksploatacija, prinudna prostitucija,prinudni rad,dužničko ropstvo,prinudni brak,lažno usvajanje,prinudna na prosjačenje i vršenje krivičnih dela, trgovina organima i trgovina bebama. IMG_20181018_124601

IMG_20181018_124407

IMG_20181018_124002IMG_20181018_124103

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *