September 22, 2021

,,Mentalna arhitektonika” sutra u galeriji Terra

U galeriji ,,Terra” će u petak, 19. oktobra sa početkom od 19 sati biti otvorena izložba slika i crteža pod nazivom ,,Mentalna arhitektonika” mlade užičanke Katarine Trnavčević.

„Mentalna arhitektonika“ je samostalna izložba crteža i slika koje se bave problematikom rasute pažnje. U pitanju je geometrijska apstrakcija velikim delom oslonjena na arhitektonske elemente kao i pixelart, povezane asocijativno i putem fotografskih referenci, na način koji u takvim varijacijama dobija drugi smisao. Budući da tradicionalni crtež i slika imaju veliki značaj, u likovnom smislu su integrisani kroz kompleksne strukture. Radovi su zasićeni, tako da se tačka fokusa razlaže na mnoštvo mesta, a posmatrač je uvučen da učestvuje u specifičnom zračenju nekog tkanja ili jedinice u slici, kao i spletovima okolnosti u kojima se taj deo obistinio. Unutrašnja situacija slike je izmenjena mrežom istovremenih dogadjanja koja se sintetizuju nagomilavanjem. Usled prirodnog doživljaja i uticaja digitalne umetnosti i ekrana koji nas okružuju, klasičan medij se razvija kao postdigitalni, ali kao takav postaje način da se zastane i insistira da se umetnost tj. slika materijalizuje u fizičkom obliku.

Katarina Trnavčević je rodjena 1992. u Užicu. Završila srednju Umetničku školu u Užicu, na odseku za unikatnu keramiku, kod mentora Sofije Bunardžić. Diplomirala slikarstvo na osnovnim studijama Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. Dragana Matića. Izlagala na tridesetak grupnih i realizovala 5 samostalnih izložbi. Trenutno je student na prvoj godini master studija na modulu Crtanje, kod mentora Biljane Jevtić, docenta na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *